Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 307

Část: Vyznání víry
Oddíl: Význání křesťanské víry Symboly víry
Kapitola: "VĚŘÍM V BOHA OTCE"
Článek: "VĚŘÍM V BOHA, OTCE VŠEMOHOUCÍCHO, STVOŘITELE NEBE I ZEMĚ"
Odstavec: STVOŘITEL
Podnadpis (římská čísla): BŮH SUKUTEČŇUJE SVŮJ PLÁN: BOŽÍ RPZŘETELNOST
2. podnadpis: PROZŘETELNOST A DRUHOTNÉ PŘÍČINY

Bůh dává lidem také moc, aby se svobodně podíleli na jeho prozřetelnosti tím, že jim svěřil odpovědnost „podmanit si zemi“ a panovat nad ní. Tím dal Bůh možnost lidem, aby byli rozumnou a svobodnou příčinou k dokončení díla stvoření tím, že budou zdokonalovat jeho soulad k vlastnímu dobru i k dobru svých bližních. Lidé mohou často jako bezděční spolupracovníci s Boží vůlí svobodně vstoupit do Božího plánu svými skutky, svými modlitbami, ale i svým utrpením. Tak se pak plně stávají „Božími spolupracovníky“ (1 Kor 3,9) a jeho království.

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 306   |   Následující paragaraf 308 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

106 - inspirace, Písmo svaté, svaté knihy, autor-lidský 
373 - Boží-plán (spásy), země, člověk, člověk-odpovědnost za svět, odpovědnost
1954 - Bůh-Stvořitel, dobro, dobrota, lež, mravní-smysl
2427 - hospodářská činnost, krádež, láska, láska-k bližnímu, práce
2738 - Boží-plán (spásy), úradek, důvěra, důvěra-synovská, ekonomie spásy (božská)
618 - Ježíš Kristus-prostředník mezi Bohem a lidmi, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, následování Krista, spoluvykupení, kříž
1505 - utrpení-smysl, nemoce, utrpení Ježíše Krista, zlo-vykoupení, svět-spása


Vybrané dle systému klíčových slov:

373 - Boží-plán (spásy), země, člověk, člověk-odpovědnost za svět, odpovědnost
2683 - Boží-plán (spásy), úradek, modlitba, modlitba-tradice, přímluvy-svatých
2823 - Boží-plán (spásy), úradek, Boží-vůle, modlitba, modlitba-Páně
122 - Boží-plán (spásy), Starý zákon, spása, Kristus, modlitba
50 - Boží-plán (spásy), světlo-rozumu, Bůh-poznání, Bůh-zjevený, rozum
51 - Boží-plán (spásy), prostřednictví, vtělení, Duch svatý, přirozenost-božská
128 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-jednota, tradice-apoštolská, předobraz, Starý zákon
130 - Boží-plán (spásy), Písmo svaté-typologie, patriarchové, povolání, Písmo svaté
140 - Boží-plán (spásy), Boží-slovo, Písmo svaté-jednota, Nový zákon, Starý zákon
235 - Boží-plán (spásy), Nejsvětější Trojice, tajemství, církev, učení křesťanské
315 - Boží-plán (spásy), Bůh-Stvořitel, láska, moudrost, Ježíš Kristus
387 - Boží-plán (spásy), hříchy, pád-člověka, slabost, svoboda-zneužití
571 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Bůh-Spasitel, evangelium-hlásání, velikonoční tajemství
599 - Boží-plán (spásy), násilná smrt, Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-Boží 
600 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, Boží-vševědoucnost, spása, zaslepenost
601 - Boží-plán (spásy), Ježíš Kristus-utrpení a smrt, tajemství-vykoupení, trpící služebník, otroctví-hříchu
653 - Boží-plán (spásy), Jeíšovo božství, vzkříšení, Syn člověka, tajemství-vtělení
686 - Boží-plán (spásy), Duch svatý-poznání, církev, Božská osoba 
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost, Boží-věrnost, očišťování, vyhnanství