Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2085

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ PÁNA, SVÉHO BOHA, CELÝM SVÝM SRDCEM, CELOU SVOU DUŠÍ A CELOU SVOU MYSLÍ"
Článek: PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): "BUDEŠ SE KLANĚT PÁNU, SVÉMU BOHU, A JEMU SLOUŽIT"

Jediný a pravý Bůh zjevuje nejprve svou slávu Izraeli. Zjevení poslání a pravdy o člověku je vázáno na zjevení Boha. Posláním člověka je ukazovat Boha tak, že jedná v souladu s tím, že je stvořený „k obrazu a podobě Boha“ (Gn 1,26): „Nikdy nebudou žádní jiní bohové, Tryfone, vůbec nikdy nebyli od samých počátku … kromě toho, který stvořil a uspořádal vesmír. Nemyslíme, že náš Bůh se liší od vašeho. Je to týž Bůh, který vyvedl vaše otce z Egypta ‘mocnou rukou a napřaženým ramenem’. Neklademe své naděje do nějakého jiného boha — vždyť žádní nejsou —, ale do téhož Boha, ve kterého doufáte vy, v Boha Abraháma, Izáka a Jakuba.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2084   |   Následující paragaraf 2086 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

200 - Bůh-jediný, Stará smlouva, vyznání víry, přirozenost-božská, podstata
1701 - Bůh-neviditelný, Bůh-Stvořitel, Bůh-Spasitel, člověk, člověk-Boží obraz


Vybrané dle systému klíčových slov:

2093 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska  
2122 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska  
2133 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska  
2134 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska  
2136 - láska, láska-k Bohu, Boží-láska  
2102 - láska, láska-k Bohu, sliby, zasvěcení, Boží-láska
2110 - láska, láska-k Bohu, neřesti, pověra, Boží-láska
2137 - láska, láska-k Bohu, svoboda, svoboda náboženská, Boží-láska
2139 - láska, láska-k Bohu, simonie, svatokrádež, Boží-láska
2141 - láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné, tajemství-vtělení, Boží-láska
2087 - láska, láska-k Bohu, poslušnost víry, pramen-víry, svědectví-o Bohu
2090 - láska, láska-k Bohu, naděje, patření na Boha, požehnání
2092 - láska, láska-k Bohu, naděje, obrácení, opovážlivost
2099 - láska, láska-k Bohu, oběti, přímluvy, znamení víry
2104 - láska, láska-k Bohu, náboženství, pravda, přirozenost-lidská
2107 - láska, láska-k Bohu, náboženství, společnost občanská, svoboda
2108 - láska, láska-k Bohu, politika, společnost občanská, svoboda
2109 - láska, láska-k Bohu, obecné blaho, rozvážnost, společnost občanská
2114 - láska, láska-k Bohu, modloslužba, zbožštění, život-lidský
2118 - láska, láska-k Bohu, simonie, svatokrádež, úcta-k Bohu