Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2084

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Článek: PRVNÍ PŘIKÁZÁNÍ

„Já jsem Pán, tvůj Bůh; já jsem tě vyvedl z egyptské země, z domu otroctví. Nebudeš mít jiného boha mimo mne. Nezobrazíš si Boha zpodobením ničeho, co je nahoře na nebi, dole na zemi nebo ve vodách pod zemí. Nebudeš se ničemu takovému klanět ani tomu sloužit“ (Ex 20, 2 – 5).

 „Je psáno: ´Pánu, svému Bohu, se budeš klanět a jen jemu sloužit´“ (Mt 4, 10).¨

Bůh se dává poznat tím, že připomíná svou všemohoucí, laskavou a osvobozující činnost v dějinách toho, k němuž se obrací slovy: „Vyvedl jsem tě z egyptské země, z domu otroctví“ (Dt 5,6). První slovo obsahuje první přikázání Zákona: „Budeš se klanět Hospodinu, svému Bohu, jemu budeš sloužit … Nesmíte chodit za jinými bohy“ (Dt 6,13-14). První výzva a spravedlivý požadavek Boha je, aby ho člověk přijal a klaněl se mu.


Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2083   |   Následující paragaraf 2085 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2057 - cesty-Boží, cizinci, desatero, exodus, klid
398 - dobro, pýcha, pád-člověka, člověk, hřích prvotní


Vybrané dle systému klíčových slov:

2112 - dějiny, láska, láska-k Bohu, modloslužba, plyteismus
2439 - dějiny, krádež, láska, láska-k bližnímu, národy
409 - dějiny, dobro, duchovní boj, temnota, život-lidský
2083 - Izrael, láska, láska-k Bohu, otroctví, povinnosti
1639 - Izrael, láska, láska-manželská, manželská smlouva, manželství-nerozlučitelnost
2129 - Izrael, krása, láska, láska-k Bohu, obrazy posvátné