Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 2057

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
2. podnadpis: DESATERO V PÍSMU SVATÉM

Desatero se chápe především v souvislosti s exodem (vyjitím vyvoleného lidu z Egypta), který je velkou událostí Božího osvobození v samém středu Staré smlouvy. Ať v negativní formulaci jako zákazy, nebo v pozitivní jako příkazy (např. cti svého otce i matku svou), stanoví „deset slov“ podmínky života osvobozeného z otroctví hříchu. Desatero je cesta života: „Jestliže budeš poslouchat přikázání Hospodina, svého Boha, která ti já dnes přikazuji, a budeš milovat Hospodina, svého Boha, budeš-li chodit po jeho cestách a zachováš-li jeho přikázání, nařízení a ustanovení, budeš žít a rozmnožíš se“ (Dt 30,16). Tato osvobozující síla dekalogu se ukáže například v přikázání o sobotním klidu, určeném i cizincům i otrokům: „Pamatuj, žes byl otrokem v egyptské zemi, že Hospodin, tvůj Bůh, tě vyvedl odtamtud mocnou rukou a napřaženým ramenem“ (Dt 5,15).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 2056   |   Následující paragaraf 2058 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

2084 - dějiny, Izrael, láska, láska-k Bohu, Boží-láska
2170 - Den Páně, Izrael, odpočinek, otroctví-egyptské, sabat


Vybrané dle systému klíčových slov:

2520 - cesty-Boží, čistota, důvěra, křest, modlitba
2240 - cizinci, dobro, klid, láska, láska-k bližnímu
1867 - cizinci, hříchy, krev, nespravedlnost, odpuštění-hříchů
2241 - cizinci, láska, láska-k bližnímu, národy, občané, povinnosti
1955 - desatero, dobro, mravní-smysl, mravní-zákon, podřízenost-Bohu
1956 - desatero, lidská práva, mravní-zákon, povinnosti, přirozený mravní zákon
1957 - desatero, kultury-různost, mravní-zákon, přirozený mravní zákon, životní podmínky