Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1303

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): ÚČINKY BIŘMOVÁNÍ

V důsledku toho biřmování přináší vzrůst a prohloubení křestní milosti: — hlouběji nás zakořeňuje do Božího synovství, jež nám dává právo volat: „Abba, Otče“ (Řím 8,15); — pevněji nás spojuje s Kristem; — rozmnožuje v nás dary Ducha svatého; — dokonaleji nás spojuje s církví; — poskytuje nám zvláštní sílu Ducha svatého, abychom šířili a bránili víru slovem i skutkem jako opravdoví Kristovi svědkové, abychom statečně vyznávali Kristovo jméno a abychom se nikdy nestyděli za kříž. „Uvědom si, žes dostal duchovní pečeť, Ducha moudrosti a rozumu, Ducha rady a síly, Ducha poznání a zbožnosti, Ducha Boží bázně a uchovej si to, cos dostal. Bůh Otec tě poznamenal svým znamením, Kristus Pán t utvrdil a vložil do tvého srdce Ducha jako záruku.“

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1302   |   Následující paragaraf 1304 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

1262 - symbolismus-křtu, obnova, znovuzrození, očitění 
1263 - odpuštění-hříchů, odputění-trestů za hříchy   
1264 - křest, žádostivost, bolest, slabost, odpuštění-hříchů
1265 - nové stvoření, Boží dítě, údy-Kristova těla, přirozenost-božská 
1266 - posvěcující milost, božské ctnosti, dary Ducha svatého, mravní ctnost, ospravedlnění
1267 - křest, Boží-lid, církev-Tělo Kristovo, Nová smlouva, kultura
1268 - křest, kněžství-veobecné, prorocké poslání, královské poslání, údy-církve
1269 - křest, povolání-ke službě, povinnosti-pokřtěných, práva-pokřtěných, poslušnost
1270 - apotolské poslání, misjní poslání, Boží děti, svědectví víry 
1271 - společenství pokřtěných, odloučené církve, ekumenismus, církev-jednota 
1272 - pečeť, přivtělení ke Kristu, křest-neopakovatelnost, křest-nesmazatelnost 
1273 - pečeť, liturgie-účast, církev, svatost, znamení
1274 - pečeť, křest, patření na Boha, věrnost-křtu 
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-církve, věrnost-člověka


Vybrané dle systému klíčových slov:

1293 - biřmování, pomazání, olej-symbolika, radost, uzdravení
1295 - biřmování, pečeť, znamení  
1306 - biřmování, život-křesťanský, křesťanství, uvedení do křesťanského života 
1307 - biřmování, tradice-latinská   
1308 - biřmování, duše, krev, stáří, volba
1309 - biřmování, biřmování-příprava, důvěrný vztah s Bohem, odpovědnost, život-křesťanský
1310 - biřmování, modlitba   
1311 - biřmování, biřmování-příprava, kmotři  
1319 - biřmování, rozum, svědectví Kristu  
2769 - biřmování, Boží-slovo, církev, katechumeni, křest
767 - církev-poslání, církev-ustanovení, letnice, misionářské povolání, spása
849 - církev-poslání, evangelizace, misie, misijní příkaz, spása
2044 - církev-poslání, evangelium-hlásání, evangelizace, svědectví-církve, věrnost-člověka
1783 - moudrost, mravní-soud, svědomí, svědomí-výchova, výchova
1233 - křest, biřmování, eucharistie, uvedení do křesťanského života 
1275 - křest, biřmování, eucharistie, svátosti 
2101 - almužna, biřmování, kněží, křest, křesťané