Karmelitánské nakladatelství
Knihy iEncyklopedie Čtenářský koutek Katechismus
Karmelitánské nakladatelství
Katechismus.cz
Hledej:   v 
Vyhledávání

Rejstřík
Obsah
Info

Jdi na paragraf:Víra na Internetu
Víra, křesťanství, náboženství


Help misie
křesťanská kontaktní službaŘád karmelitánů
v ČRkřesťanská literaturaUmístěte, prosíme,
naši ikonku na Váš web,
více info zde...
Tvorba prezentací na Internetu
Webdesign and webhosting: NETservis, s.r.o. - prezentace, www stránky, design, flash, internet
Formát pro tisk
   této stránky

Číslo paragrafu: 1286

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek: SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla): BIŘMOVÁNÍ V EKONOMII SPÁSY

Proroci ve Starém zákoně hlásali, že Duch Pána spočine na očekávaném Mesiáši pro jeho spásné poslání. Sestoupení Ducha svatého na Ježíše ve chvíli, kdy přijal křest od Jana, bylo znamením, že to je on, který má přijít, že on je Mesiášem a Božím Synem. Od okamžiku, kdy byl působením Ducha svatého počat, celý jeho život i jeho poslání probíhá v naprostém společenství s Duchem svatým, kterého mu Otec dává „v míře neomezené“ (Jan 3,34).

Předchozí paragraf Předchozí paragraf 1285   |   Následující paragaraf 1287 Následující paragraf


Spřízněné paragrafy


Uvedené v Katechismu:

702 - Duch svatý-poslání, Duch svatý, plnost časů, Mesiáš, proroci
703 - Duch svatý-dárce života, posvěcení, oživování, Nejsvětější trojice 
704 - Duch svatý-dárce života, člověk, stvoření (proces)  
705 - Duch svatý, Boží-přísliby, Abrahám, spása, zaslíbení
706 - Abrahám, Boží-přísliby, Duch svatý, přísaha, zaslíbení
707 - Duch svatý, zjevení Boha, patriarchové, proroci, Boží Slovo
708 - Duch svatý, Zákon, touha-po Bohu, výchova-Boží, spása
709 - Duch svatý, Zákon, chudoba srdce, zaslíbení 
710 - Boží-plán (spásy), nevěrnost, Boží-věrnost, očišťování, vyhnanství
711 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, potěšení Izraele, proroctví-naplnění, vykoupení Jeruzaléma
712 - Mesiáš-očekávání, Mesiáš-proctví, Emanuel, kořen Jesse, duch Hospodinův
713 - Duch svatý, Mesiáš-očekávání, Služebník Hospodinův, přirozenost-služebníků, smysl utrpení
714 - Ježíš Kristus-pomazání, Duch svatý, Mesiáš-očekávání, radostná zvěst, evangelium-hlásání
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 
716 - Duch svatý, Boží-plán (spásy), spravedlnost, očištění srdcí 


Vybrané dle systému klíčových slov:

1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání, letnice , Petr (apoštol)
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy, obnova srdce, usmíření 
439 - Mesiáš, politika, Davidův syn, Židé 
443 - Mesiáš, Boží-Syn, velerada, Ježíš Kristus, nadpřirozenost
2585 - Mesiáš, modlitba, shromáždění, Starý zákon, Starý zákon-starozákonní modlitba
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání, letnice 
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání, Nejsvětější Trojice, oslava-Boha, zjevení
731 - letnice, Duch svatý-seslání, Velikonoce, Duch svatý-božská osoba 
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání, křižmo, pomazání 
1302 - letnice, Duch svatý-seslání   
436 - Ježíš Kristus, Mesiáš, pomazaný, proroci, králové
442 - Boží-Syn, Mesiáš, Ježíš Kristus, radostná zvěst, církev
453 - Ježíš Kristus, Mesiáš, Pomázaný, Duch svatý, Kristus
559 - Ježíš Kristus-vstup do Jeruzaléma, Mesiáš, hosana, násilí, pokora
590 - Ježíš Kristus-Boží Syn, Mesiáš, chrám jeruzalémský  
438 - Ježíš Kristus, Ježíš Kristus-křest, Mesiáš