Číslo paragrafu: 4

Část: Předmluva
Výrazem „katecheze“ se velmi brzy začaly označovat veškeré snahy vyvíjené v církvi k tomu, aby získali další učedníky a aby pomáhala lidem uvěřit, že Ježíš je Syn Boží, aby tak skrze víru měli život v jeho jménu. Katecheze dále slouží církvi k tomu, aby lidi v tomto pozemském životě vychovávala a učila a tím budovala Kristovo (mystické) tělo.

Spřízněné paragrafy

Vybrané dle klíčových slov:

6 - katecheze, cíle , církev-pastorační poslání , víra , misionářství
5 - katecheze, výchova , učení křesťanské , život-křesťanský  
7 - katecheze, růst církve , život církve , Boží-plán (spásy)  
8 - katecheze, církevní otcové , vzor katecheze   
10 - katecheze, 2. Vatikánský koncil , nauka křesťanská , Všeobecné katechetické direktórium , Jan Pavel II.
2688 - katecheze, mládí , modlitba , modlitba-smysl , modlitby-liturgické
26 - víra, Bůh-hledání , Bůh-zjevený , smysl života , odpověď
145 - víra, Abraham , Boží výzva , Země zaslíbená , oběť syna
154 - víra, člověk , Duch svatý , svoboda , milost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
157 - víra, lež , pochybnosti , rozum , zjevení
158 - víra, pochopení , zjevení , Duch svatý , rozum
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
162 - víra, vytrvalost-ve víře , dar , svědomí , Boí slovo
163 - víra, patření na Boha , počátek-věčného života , blaženost , radost
164 - víra, zlo , radostná zvěst , zkoušky , utrpení
165 - víra, svědci , Maria , Abrahám , noc víry
166 - víra, věřící , společenství , víra-předávání , bližní
170 - víra, famulace vy , skutečnost , řeč-výry  
171 - víra, věnost , církev , Kristova slova , vyznání víry-apoštolské