Číslo paragrafu: 2833

Část: KŘESŤANSKÁ MODLITBA
Kapitola: MODLITBA PÁNĚ "OTČENÁŠ"
Článek:SEDM PROSEB
Podnadpis (římská čísla):"CHLÉB NÁŠ VEZDEJŠÍ DEJ NÁM DNES"
Jde o „náš“ chléb, „jeden“ pro „mnohé“. Chudoba blahoslavenství je ctností, která nás učí dělit se: vyzývá k tomu, aby se hmotná i duchovní dobra sdílela a rozdělovala ne z donucení, nýbrž z lásky, aby přebytek jedněch léčil nouzi druhých.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2790 -  Bůh-Otec, Ježíš Kristus-život veřejný, modlitba, modlitba-Páně, Otec 2546 -  blahoslavenství, dobrovolnost, chudoba srdce, krása, radost

Vybrané dle klíčových slov:

2639 - blahoslavenství, církev , modlitba , modlitby-církve , modlitby-chvály
2660 - blahoslavenství, chudoba srdce , modlitba , tajemství-Božího království  
2821 - blahoslavenství, Boží-království , Ježíš Kristus-slavný návrat , modlitba , modlitba-Páně
1697 - blahoslavenství, cesta ke spáse , ctnosti-křesťanské , ctnosti-lidské , desatero
1700 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , dobro , hříchy
1703 - blahoslavenství, člověk , člověk-Boží obraz , duše , duše-duchová
1717 - blahoslavenství, Maria , Maria-Matka církve , Maria-život , naděje
1718 - blahoslavenství, lidské pokolení , srdce , touha-po štěstí , život-věčný
1719 - blahoslavenství, Boží-přísliby , povolání , touha-po štěstí , poslání
1720 - blahoslavenství, blaženost , patření na Boha , radost , srdce
1725 - blahoslavenství, touha-po štěstí    
1726 - blahoslavenství, život-věčný    
1762 - blahoslavenství , blaženost , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , mravnost
1768 - blahoslavenství, city , ctnosti , mravnost , neřesti
1818 - blahoslavenství, blaženost , ctnosti , ctnosti-božské , malomyslnost
1820 - blahoslavenství, ctnosti , ctnosti-božské , naděje , trápení
1855 - blahoslavenství, hříchy , hříchy-smrtelné , hříchy-všední , srdce
1863 - blahoslavenství, dobro , hříchy , hříchy-všední , pokušení
1877 - blahoslavenství, lidské společenství , společnost občanská   
1934 - blahoslavenství, člověk , člověk-důstojnost , duše , lidské společenství