Číslo paragrafu: 2542

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):TOUHY DUCHA
Zákon daný Izraeli nikdy nestačil ospravedlnit ty, kteří mu byli podrobeni; naopak, stal se sám nástrojem „žádostivosti“. Rozpor mezi vůlí a skutky, naznačuje konflikt mezi Božím zákonem, který je „zákonem mé mysli“, a jiným zákonem, „který ze mě dělá zajatce zákona hříchu, který vládne v mých údech“ (Řím 7,23).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1963 -  Bůh-Spasitel, mravní-zákon, obrácení, otroctví, Starý zákon

Vybrané dle klíčových slov:

62 - Izrael, otroctví , smlouva , Mojžíš , Bůh-Spasitel
63 - Izrael, kněžství , starší bratři , poznání , víra-Izraele
1639 - Izrael, láska , láska-manželská , manželská smlouva , manželství-nerozlučitelnost
1961 - Izrael, Ježíš Kristus-Vykupitel , mravní-zákon , smlouva , Starý zákon
2083 - Izrael, láska , láska-k Bohu , otroctví , povinnosti
2129 - Izrael, krása , láska , láska-k Bohu , obrazy posvátné
27 - touha-po Bohu, člověk , srdce , láska-k Bohu , štěstí
2557 - touha-po Bohu, život-věčný    
1607 - dychtivost, láska , láska-manželská , povolání-k manželství , přirozenost-lidská
201 - Bůh-Pán, Izrael , láska-k Bohu , Hospodin , proroci
212 - Boží-jméno, Izrael , Bůh-věčný , neměnost , dějiny
219 - Boží-láska, Izrael , láska , Syn Boží , nevěrnost
348 - Zákon, Izrael , moudrost , sobota , sabat
1611 - chvalozpěvy, Izrael , láska , láska-manželská , manželství-nerozlučitelnost
1612 - beránek, Izrael , Nová smlouva , Stará smlouva , svátost manželství
2084 - dějiny, Izrael , láska , láska-k Bohu , Boží-láska
2170 - Den Páně, Izrael , odpočinek , otroctví-egyptské , sabat
2171 - chvála Boha, Izrael , odpočinek , peníze , sabat
2573 - Boží-přísliby, Izrael , modlitba , Starý zákon , Starý zákon-starozákonní modlitba
2811 - Boží-jméno, Izrael , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , modlitba , modlitba-Páně