Číslo paragrafu: 2535

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: DESATERO BOŽÍCH PŘIKÁZÁNÍ
Kapitola: "MILUJ SVÉHO BLIŽNÍHO JAKO SÁM SEBE"
Článek:DESÁTÉ PŘIKÁZÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):NEZŘÍZENOST ŽÁDOSTIVOSTÍ
Smyslová žádostivost nás vede k tomu, abychom toužili po příjemných věcech, které nemáme. Má-li člověk hlad, chce se najíst, je-li mu zima, chce se ohřát. Taková přání jsou sama o sobě dobrá, ale často nezůstanou v mezích rozumu a pudí nás, abychom neprávem dychtili po tom, na co nemáme právo a co nám nepatří, co náleží druhým..

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

1767 -  mravnost, rozum, vášně, vůle, život-mravní

Vybrané dle klíčových slov:

2269 - hlad, hladomory , láska , láska-k bližnímu , nespravedlnost
2831 - hlad, křesťané , modlitba , modlitba-Páně , rodina
2537 - chtivost majetku, žádostivost , dychtivost   
2534 - chtivost majetku, krádež , modloslužba , násilí , nespravedlnost
2553 - chtivost majetku, touha , závist   
176 - rozum, víra , vůle , zjevení , osobní
1147 - rozum, vesmír , viditelný svět , znamení  
2218 - bída, děti-úcta k rodičům , láska , láska-k bližnímu , matka
2409 - bída, krádež , láska , láska-k bližnímu , nouze
2448 - bída, Bůh-Spasitel , chudí , krádež , láska
2536 - bližní, chtivost majetku , Ježíš Kristus-utrpení a smrt , lakomství , nespravedlnost
155 - víra, rozum , vůle , milost , souhlas
156 - autorita Boha, rozum , omyl , důkaz , zázraky
159 - víra, rozum , PRAVDA , Boží-zjevení , věda
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
1319 - biřmování, rozum , svědectví Kristu   
1730 - Bůh-Stvořitel, rozum , svíce , svoboda , stvořitel
1767 - mravnost, rozum , vášně , vůle , život-mravní
2563 - modlitba, rozum , smlouva , úmluva , Nová smlouva
1264 - křest, žádostivost , bolest , slabost , odpuštění-hříchů