Číslo paragrafu: 1954

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: BOŽÍ SPÁSA: ZÁKON A MILOST
Článek:MRAVNÍ ZÁKON
Podnadpis (římská čísla):PŘIROZENÝ MRAVNÍ ZÁKON
Člověk se podílí na moudrosti a dobrotě Stvořitele, který mu uděluje schopnost ovládat své činy a schopnost zaměřovat se k pravdě a dobru. Přirozený mravní zákon vyjadřuje původní smysl pro mravnost, který dovoluje člověku rozumem rozlišovat, co je dobré a co je zlé, pravdu a lež: „Přirozený zákon je vepsán a vtesán do duše každého jednotlivého člověka; je totiž lidským rozumem, který ukládá jednat dobře a zakazuje hřích … Tento příkaz lidského rozumu by však nebyl s to mít sílu zákona, kdyby nebylo hlasu a tlumočníka mnohem vyššího než rozum, jemuž se musí podřídit náš duch i naše svoboda.“

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

307 -  Boží-plán (spásy), bližní, člověk, spolupráce, modlitba 1776 -  dobro, důvěrný vztah s Bohem, přirozený mravní zákon, srdce, svatyně

Vybrané dle klíčových slov:

300 - Bůh-Stvořitel, dobro , transcendence , příčina , sv.Augustin
339 - Bůh-Stvořitel, dobro , nezřízenost , dokonalost , viditelný svět
299 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , dobro , rozum , sv.Lev Veliký
324 - Bůh-Stvořitel, cesty-Boží , dobro , tajemství-zla , zlo
293 - Bůh-Stvořitel, Boží-sláva , láska , dobrota , sv.Bonaventura
319 - Bůh-Stvořitel, počátek-světa , Boží-sláva , dobrota , krása
310 - Bůh-Stvořitel, zlo , dokonalost , svoboda-člověka , dobro
295 - Bůh-Stvořitel, moudrost , náhoda , osud , dobrota
49 - Bůh-Stvořitel, stvoření (tvor) , světlo , přinášet  
279 - Bůh-Stvořitel, svět-neviditelný , vesmír , počátek-světa , pád-člověka
280 - Bůh-Stvořitel, dějiny-spásy , Boží-plán (spásy) , stvoření (proces) , Ježíš Kristus
281 - Bůh-Stvořitel, stvoření , stvoření-nové   
282 - Bůh-Stvořitel, stvoření (proces) , původ , cíl , počátek-světa
283 - Bůh-Stvořitel, věda , vesmír , stvoření (proces) , svět-počátek
284 - Bůh-Stvořitel, věda , vědy přírodní , původ , zlo
285 - Bůh-Stvořitel, Bůh-hledání , deismus , dualismus , gnose
286 - Bůh-Stvořitel, rozum , stvoření (proces) , světlo-rozumu , víra
287 - Bůh-Stvořitel, PRAVDA , poznání , stvoření (proces) , tajemství-stvoření
288 - Bůh-Stvořitel, Boží-zjevení , smlouva , moudrost , proroci
289 - Bůh-Stvořitel, Genesis , spása , inspirace , počátek