Číslo paragrafu: 1867

Část: ŽIVOT V KRISTU
Oddíl: POVOLÁNÍ ČLOVĚKA: ŽIVOT V DUCHU
Kapitola: DŮSTOJNOST ČLOVĚKA
Článek:HŘÍCH
Podnadpis (římská čísla):ŠÍŘENÍ HŘÍCHU
Katechetická tradice také připomíná, že existují „hříchy do nebe volající“. Volají k nebi: krev Ábela; sodomský hřích; nářek utiskovaného lidu v Egyptě; nářek cizince, vdovy a sirotka; nespravedlnost vůči zaměstnanci (najaté osobě — mzda).

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

2268 -  láska, láska-k bližnímu, přirozenost-lidská, úmysly, vražda

Vybrané dle klíčových slov:

2240 - cizinci, dobro , klid , láska , láska-k bližnímu
2241 - cizinci, láska , láska-k bližnímu , národy , občané, povinnosti
1870 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1871 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1872 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1873 - hříchy, odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina  
1869 - hříchy, násilí , nespravedlnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1461 - hříchy, kněží , odpuštění-hříchů , svátost pokání a smíření , služba-církve
1868 - hříchy, odpovědnost , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
1876 - hříchy, neřesti , odpuštění-hříchů , rozhřešení , vina
2862 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , hříchy
1695 - hříchy, povolání , spravedlnost , odpuštění-hříchů , poslání
1847 - hříchy, milosrdenství , očišťování , odpuštění-hříchů , pokušení
1857 - hříchy, hříchy-smrtelné , hříchy-těžké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
1875 - hříchy, hříchy-všední , hříchy-lehké , odpuštění-hříchů , rozhřešení
2840 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2841 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , sedm proseb
2842 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , pramen-lásky
2843 - hříchy, modlitba , modlitba-Páně , odpuštění-hříchů , paměť církve
1865 - hříchy, mravní-smysl , neřesti , svědomí , odpuštění-hříchů