Číslo paragrafu: 1302

Část: SLAVENÍ KŘESŤANSKÉHO TAJEMSTVÍ
Oddíl: SEDM SVÁTOSTÍ CÍRKVE
Kapitola: SVÁTOSTI UVEDENÍ DO KŘESŤANSKÉHO ŽIVOTA
Článek:SVÁTOST BIŘMOVÁNÍ
Podnadpis (římská čísla):ÚČINKY BIŘMOVÁNÍ
Ze slavení biřmování vyplývá, že účinkem této svátosti je zvláštní vylití Ducha svatého, jak bylo kdysi uděleno apoštolům v den letnic.

Spřízněné paragrafy

Uvedené v Katechismu

731 -  letnice, Duch svatý-seslání, Velikonoce, Duch svatý-božská osoba 

Vybrané dle klíčových slov:

731 - letnice, Duch svatý-seslání , Velikonoce , Duch svatý-božská osoba  
715 - Duch svatý-seslání, poslední časy , obnova srdce , usmíření  
732 - Duch svatý, letnice , Nejsvětější Trojice , Boží království , poslední časy
1226 - církev, letnice , apoštolové , Petr (apoštol)  
2617 - čas, letnice , Maria , Maria-Matka církve , Maria-zvěstování
2623 - církev, letnice , modlitba , modlitby-církve , život-modlitby
1288 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , letnice  , Petr (apoštol)
263 - Duch svatý, Duch svatý-seslání , Nejsvětější Trojice , oslava-Boha , zjevení
1286 - Duch svatý-plnost, Duch svatý-seslání , Mesiáš , Ježííš Kristus-plnost Ducha  
1289 - Duch svatý-pmazán, Duch svatý-seslání , křižmo , pomazání  
767 - církev-poslání, církev-ustanovení , letnice , misionářské povolání , spása
1076 - svátostná ekonomie, velikonoční tajemství , letnice , svátostná ekonomie , Ježíš Kristus-hlava církve
2818 - Boží-království, Ježíš Kristus-slavný návrat , letnice , modlitba , modlitba-Páně
1287 - Boží-přísliby, Duch svatý-plnost , Duch svatý-seslání , letnice  
726 - Maria-nová Eva, Duch svatý , Maria-Matka Boží , letnice  
729 - Boží-přísliby, Ježíš Kristus a Duch svatý , Duch svatý-poznání , Duch svatý-seslání  
696 - Duch svatý-symboly, oheň , ohnivé jazyky , oheň Ducha , letnice